Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Wykopki

Jesień to na wsi niezwykle pracowity czas: wykopki, gotowanie przetworów, kiszenie kapusty, obróbka lnu i wełny. No i Wiejski Kiermasz Płodów Rolnych.

Impreza prezentująca jesienne prace w polu i zagrodzie. Na polach – przylegających do zagród, odbywają się pokazy tradycyjnych metod zbioru ziemniaków: kopanie ziemniaków przy pomocy motyk, zbiór ziemniaków przy pomocy kopaczki konnej, jak również pokaz sortowania ziemniaków. W wybranych zagrodach wiejskich zwiedzający mogą zobaczyć proces gręplowania owczej wełny, przędzenie wełny na kołowrotku, kręcenie powrozów. W jednej z chałup są uczestnikami kiszenia kapusty, w innej mogą spróbować kiszonych ogórków
i domowych dżemów. Ziemiopłody wykorzystane do pokazów pochodzą z upraw własnych, a maszyny
i narzędzia wykorzystane do pokazów – ze zbiorów Muzeum. Na wiejskim kiermaszu będzie można kupić ziemniaki, buraki, kapustę, marchew, a nawet dorodnego królika i kaczkę. Imprezę wzbogacają koncerty
i widowiska obrzędowe w wykonaniu zespołów folklorystycznych i kapel.

Wykopki w skansenie program imprezy

 1. Zwiedzanie wystawy „Rok polski w tradycyjnych zajęciach codziennych” prezentowanej w 10 zagrodach chłopskich z przełomu XIX i XX w.
 2. Zwiedzanie  ekspozycji stałych: „Wnętrza dworskie…”, „Kolekcja rzeźby…”, „Transport dworski…”
 3. Przejażdżki konne bryczką i w siodle

Wieś rzędówka

 1. Pokazy rzemiosła, rękodzieła ludowego w zagrodach: kowalstwa, plecionkarstwa, szewstwa, papieroplastyki, rzeźby
 2. Pokazy zajęć gospodarskich: tkactwa , ręcznego prania bielizny, przędzenia wełny na kołowrotku, wyrobu masła w kirzance połączone z degustacją z wiejskim chlebem, mechanicznego prania i maglowania bielizny, wirowania śmietany za pomocą centryfugi , kiszenia kapusty
 3. Pokazy prac jesiennych:
  1. kopanie ziemniaków motykami, zbieranie
  2. kopanie ziemniaków kopaczką konną
  3. sortowanie ziemniaków za pomocą sortownika
  4. kiszenie kapusty, degustacja
  5. mechaniczne gręplowanie wełny
  6. młócenie lnu
  7. orka konna
  8. bronowanie
  9. kręcenie powrozów za pomocą kołowrotka powroźniczego
 4. Stodoła w zagrodzie z Rębowa: „Jak to ze zbożem było” – pokazy interaktywne dla dzieci (młócenie zboża cepami, mielenie ziarna w żarnach, wianie zboża)

Amfiteatr

 1. Koncert Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca BOCZKI CHEŁMOŃSKIE z Kocierzewa (godz. 13.00 i 15.00)
 2. Kiermasz rękodzieła i produktów tradycyjnych oraz regionalnych
 3. Kiermasz płodów rolnych z własnych upraw Muzeum

Polana – ognisko

  1. Pieczenie ziemniaków w ognisku