Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Powitanie wiosny

21 marca 2013

„Powitanie wiosny” to cykliczna impreza plenerowa skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej. Popularyzuje ludowe obrzędy wiosenne związane z „wypędzeniem zimy” i powitaniem wiosny. Imprezę rozpoczyna konkurs na najciekawszą Marzannę. Następnie orszak wiosenny przechodzi nad rzekę, gdzie zgodnie z tradycją Marzanna zostaje spalona i utopiona. W salach audiowizualnych odbywają się projekcje prezentacji multimedialnej „Zwyczaje i obrzędy wiosenne na Mazowszu” przybliżającej bogatą obrzędowość i symbolikę Świąt Wielkanocnych. Uczestnicy imprezy zwiedzają wystawę „Wielkanoc na  Mazowszu” prezentowaną w 10 chałupach chłopskich z końca XIX i początku XX w., a także mają okazję przejechać się wozem konnym po terenie skansenu. Na zakończenie imprezy można ogrzać się przy ognisku i upiec kiełbaski.

Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest zgłoszenie Marzanny do konkursu na najciekawszą Marzannę

Program imprezy:

  • wstęp na teren skansenu
  • konkurs na najciekawszą Marzannę – parada Marzann (konkurencja grupowa)
  • przybliżenie obrzędowości okresu wiosennego
  • topienie Marzanny w rzece jako symboliczne “wypędzenie” zimy
  • ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród
  • zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji prezentowanej w 10 chałupach chłopskich z przełomu XIX i XX wieku oraz ekspozycji stałych prezentowanych w galerii rzeźby, powozowni oraz dworze
  • projekcję prezentacji multimedialnej “Zwyczaje i obrzędy wiosenne na Mazowszu”
  • przejazd wozem po terenie ekspozycji muzealnej
  • ognisko, pieczenie kiełbasek. (Kiełbaski można przynieść ze sobą lub zamówić telefonicznie w skansenowskiej karczmie  – najlepiej na kilka dni przed planowanym przyjazdem. Kontakt: 603 063 545)

Koszt udziału w imprezie – 10 zł/osoba

 Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 24 275 28 83 wew. 36 i 37 lub mailowo:  rezerwacje@mwmskansen.pl

 

Regulamin konkursu “Najciekawsza Marzanna”.pdf