Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Miodobranie

~1 lipca 2012~

Postęp techniczny spowodował, ze zmieniły się narzędzia i sprzęty oraz techniki pozyskiwania miodu i wosku. Nie zmienił się jednak sposób traktowania pszczół i lecznicze właściwości miodu. Tylko podczas Miodobrania można zaopatrzyć się we wszystkie gatunki miodu a także produkty miodopochodne.

Święto Miodobrania nawiązuje do tradycji pszczelarskich na Mazowszu. Stanowi kontynuację lipcowego podbierania miodu w pasiekach. Celem imprezy jest przybliżenie pracy pszczelarza na Mazowszu w XIX i XX, prezentacja tradycyjnych sprzętów i narzędzi pszczelarskich, popularyzowanie folkloru wsi mazowieckiej związanego z tradycjami i zwyczajami bartnymi oraz leczniczych właściwości miodu. Tłem obchodów jest ekspozycja muzealna. Pokazy prezentowane są w dwóch pasiekach. Pierwsza składa się z uli słomianych tzw. koszek i wyciętych z pnia drzewa uli kłodowych (rozpowszechniona od XVI do początku XX w.). Druga złożona z uli skrzynkowych reprezentuje typ pasieki z początku XIX w. do czasów współczesnych. Głównym punktem programu są pokazy podbierania miodu z ula, odsklepiania wosku i wirowania miodu, połączone z degustacją świeżego miodu z plastrów. Jak wyglądały i czemu służyły przybory i narzędzia pszczelarskie ilustruje wystawa dawnego sprzętu pszczelarskiego oraz różnych typów uli pt. „Pszczelarstwo”, prezentowana w budynku gospodarczym w zagrodzie z Izdebna. Zwyczaje i obrzędy związanie z miodobraniem prezentują zespoły folklorystyczne. Na polanie odbywa się kiermasz wyrobów pszczelich i akcesoriów pszczelarskich. Przez cały dzień można próbować różnych gatunków miodu oraz wybrać najsmaczniejszy i najzdrowszy. W kiermaszu uczestniczy zwykle od 10 – 15 wystawców z terenu Mazowsza. Imprezie towarzyszy folder pt. „Kto ma pszczoły, ten ma miód”. Przy organizacji imprezy Muzeum współpracuje z właścicielami gospodarstw pasiecznych oraz Kołem Pszczelarzy w Sierpcu.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM IMPREZY na rok 2012

10.30 – rozpoczęcie imprezy, powitanie gości (amfiteatr)
12.00 – koncert Zespołu Folklorystycznego ZAWIDZANIE cz.1 (amfiteatr)
14.00 – msza św. (kościół z Drążdżewa)
15.00 – koncert Zespołu Folklorystycznego ZAWIDZANIE cz.2 (amfiteatr)

POKAZY PRACY PSZCZELARZY

Zagroda z Izdebna, w godzinach: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00

Prace pszczelarskie z użyciem drewnianych narzędzi z początku XX wieku:

 • odsklepianie wosku z ramek,
 • wirowanie miodu,
 • zakładanie węzy w ramki

degustacja miodu

Zagroda z Ostrowa, w godzinach: 11.00, 13.00, 15.00 17.00

Prace wykonywane przy użyciu współczesnych sprzętów pszczelarskich:

 • odymianie pszczół za pomocą podkurzacza
 • podbieranie miodu z ula
 • odsklepianie wosku z ramek
 • wirowanie miodu
 • prezentacja sprzętu i akcesoriów pszczelarskich

degustacja miodu

POKAZY RZEMIOSŁA I RĘKODZIEŁA LUDOWEGO, NAUKA W DAWNEJ SZKOLE, ZAJĘCIA GOSPODARSKIE:

 • Kuźnia z Żuromina – pokaz pracy kowala
 • Chałupa z Rempina – pokaz tkactwa
 • Zagroda z Izdebna – pokaz wyrobu masła, degustacja wiejskiego chleba ze świeżym masłem i miodem
 • Chałupa z Czermna – pokaz prania i maglowania bielizny
 • Chałupa z Zawad – pokaz przędzenia wełny
 • Zagroda z Dzierzążni – pokaz skręcania powrozów
 • Chałupa z Ostrowa (wiejska szkoła) – sprawdzian z j. polskiego: dyktando o pszczołach i miodzie atramentem i piórem pisane
 • Zagroda z Ligówka – pokaz pracy plecionkarza
 • Chałupa z Ligówka – wyrób i wypiek ciastek
 • Chałupa z Jonnego – pokaz szycia “kozy”
 • Chałupa z Chwał – pokaz pracy szewca
 • Stodoła z Rębowa – pokaz pracy kieratu (12.00, 14.30, 17.15), mielenie ziarna w żarnach, młócenie cepami, odwiewanie ziarna

ŚCIEŻKI EDUKACYJNO – PRZYRODNICZE:

 • Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w parku dworskim – dla chętnych zbiórka przy tablicy z planem parku o godzinie 10.30 i 15.30
 • Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w lesie gradowym – dla chętnych zbiórka przy kościele obok tablicy edukacyjnej o godzinie 13.30 i 16.30

PONADTO:

 • ognisko
 • kiermasz rękodzieła
 • przejażdżki konne bryczką i w siodle