Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Laureaci konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

pt. „Barwy natury, barwy wsi.

Ochrona rodzimych gatunków roślin w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

 

Mazowsze to niezwykle malownicza, piękna i fascynująca kraina. To także niebywałe bogactwo fauny i flory. Obserwować je można odwiedzając sierpecki skansen, gdzie przyroda jest dostępna na wyciągnięcie ręki. Tu, pośród nieskażonej natury, można przyjrzeć się życiu ptaków i zwierząt, ale także zatrzymać się choćby na chwilę nad, jakże często pomijanymi w codziennym życiu, zagadnieniami związanymi z ochroną przyrody. Bo natura to nasze wspólne dobro, nasz skarb. 

A jakie kolory ma natura? Jakie barwy towarzyszą pejzażom mazowieckiej wsi, które można obserwować zwiedzając sierpecki skansen? Odpowiedzi na te pytania udzielili uczestnicy konkursu plastycznego pt. „Barwy natury, barwy wsi. Ochrona rodzimych gatunków roślin w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”. Konkurs finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie netto 10350 zł., która w całości zostanie przeznaczona na nagrody dla laureatów. Rywalizacja skierowana była do dzieci w wieku 6 – 13 lat – wychowanków szkół podstawowych, ośrodków szkolno – wychowawczych, domów i centrów kultury  regionu Mazowsza. Konkurs odbył się na terenie ekspozycji muzealnej (skansen) w dniu 15.06.2016 r., a materiały plastyczne zapewniło Muzeum. Uczestnicy wykonali prace plastyczne przy pomocy kredek lub pasteli w jednej z dwóch kategorii tematycznych: pejzaż przedstawiający wybrany fragment ekspozycji MWM w Sierpcu ze szczególnym uwzględnieniem ekspozycji przyrodniczej   lub zagadnienia związane z ochroną środowiska.

Idea konkursu motywuje do przemyśleń na temat roli przyrody w życiu człowieka oraz możliwości jej ochrony, uczy szacunku do niej. Celem nadrzędnym konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody, a także upowszechnianie wiedzy przyrodniczej i zagadnień związanych z ochroną środowiska poprzez obserwację i wykonywanie pracy plastycznej. Udział w konkursie pozytywnie wpłynął na rozwijanie wrażliwości ekologicznej wśród najmłodszych, kształtowanie ich poczucia integracji ze środowiskiem, a także wyzwalanie pozytywnego stosunku do świata przyrody. 

 Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpiło w dniu 15.06.2016 r. Laureaci otrzymali dyplomy pamiątkowe oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Na uwagę zasługuje imponująca pula nagród – regulamin  konkursu zakłada przyznanie aż 48 nagród rzeczowych w postaci sprzętu RTV, komputerowego oraz turystycznego.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 W konkursie uczestniczyło 320 osób.  Zgłoszono 320 prac z 15 instytucji (szkół i ośrodków kultury) w tym:

 • niezgodnych z Regulaminem konkursu – 1
 • zgodnych z Regulaminem konkursu – 318

 Komisja Konkursowa oceniła prace zgodne z Regulaminem konkursu według następujących kryteriów:

 • Wierność odtworzenia fragmentu ekspozycji
 • Pomysłowość w przedstawieniu zasad ochrony ekspozycji przyrodniczej
 • Estetyka wykonania pracy
 • Walory artystyczne pracy

Komisja przyznała łącznie 48 nagród. Ze względu na niedostateczną liczbę prac i w związku nieprzyznaniem nagród w kategoriach:

Pejzaż wykonany kredką , grupa wiekowa 6-7 lat

Ochrona przyrody wykonany pastelami, grupa wiekowa 10-11 lat

Komisja przyznała dodatkowe nagrody w następujących kategoriach:

 1. Pejzaż wykonany pastelami, grupa wiekowa 8-9 lat
 2. Ochrona przyrody wykonany pastelami, grupa wiekowa  12-13 lat

Dla laureatów przewidziano dyplomy oraz nagrody rzeczowe:

I miejsce – Tablet LENOVO TAB2 A7 MT8127

II miejsce – Radioodtwarzacz SONY Z SPS 50 CPB

III miejsce: Plecak Radioodtwarzacz SONY Z SPS 50 CPB

Komisja przyznała nagrody następującym autorom prac:

KATEGORIA RYSUNEK WYKONANY KREDKĄ:

Pejzaż:

 • Wiek:  6-7  lat

 I miejsce –     Aleksandra Bil,  Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK

II  miejsce –     Sandra Gajc,  Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK

III miejsce –     nie przyznano

 • Wiek 8-9  lat

I miejsce –     Antonina Piwowar, Centrum Kreatywne TREE COLOR

II  miejsce –    Alicja Deluga , Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK

III miejsce –     Bartosz Kamiński, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sierpcu

 • Wiek 10-11 lat

I miejsce –     Karolina Pułaska, Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK

II  miejsce –     Agata Idzkiewicz,  Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK

III miejsce –    Maja Bartkowska, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sierpcu

 • Wiek 12-13 lat

I miejsce – Nikola Mróz,  Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK

II  miejsce –    Julia Polowiec, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sierpcu

III miejsce –     Julia Ochmańska, Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK

 

Ochrona przyrody:

 • Wiek:  6-7  lat

 I miejsce –     Karolina Tomaszewska, Szkoła Podstawowa w Mochowie

II  miejsce –    Maja Górzyńska, Szkoła Podstawowa w Bledzewie

III miejsce –    Nina Górzyńska, Szkoła Podstawowa w Bledzewie

 • Wiek 8-9  lat

I miejsce –     Lena Domańska, Szkoła Podstawowa w Bledzewie

II  miejsce –     Dominika Przybyszewska, Szkoła Podstawowa w Bieżuniu

III miejsce –    Julia Pajkowska , Szkoła Podstawowa w Mochowie

 • Wiek 10-11 lat

I miejsce –    Arkadiusz Kila, Szkoła Podstawowa w Bieżuniu

II  miejsce –    Zuzanna Kanty , Szkoła Podstawowa w Mochowie

III miejsce –     Damian Muszyński, Szkoła Podstawowa w Bledzewie

 • Wiek 12-13 lat

I miejsce –     Wiktoria Kipich, Szkoła Podstawowa w Bledzewie

II  miejsce –     Karolina Kacprowicz, Szkoła Podstawowa w Mochowie

III miejsce –     Natalia Hińcz, Szkoła Podstawowa w Mochowie

 

KATEGORIA RYSUNEK WYKONANY PASTELAMI:

Pejzaż:

 • Wiek:  6-7  lat

 I miejsce –     Maja Grześkiewicz, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  w Bieżuniu

II  miejsce –     Zofia Olszewska Szkoła Podstawowa w Sudragach

III miejsce –     Zofia Jęczarek, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  w Bieżuniu

 • Wiek 8-9  lat

I miejsce –     Emil Załęski, Zespól Szkół w Lutocinie

II  miejsce –    Nikola Węgrzyn, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  w Bieżuniu

III miejsce –     Anna Wójcikowska, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyninie

III miejsce – Alicja Jankiewicz, Zespól Szkół w Lutocinie

 • Wiek 10-11 lat

I miejsce –     Izabela Jęczarek, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  w Bieżuniu

II  miejsce –    Michalina Topolewska , Szkoła Podstawowa w Sudragach

III miejsce –     Alek  Czupryniak, Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyninie

 • Wiek 12-13 lat

I miejsce –     Marcin Relidziński, Szkoła Podstawowa w Sudragach

II  miejsce –    Wiktoria Cecelska , Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu

III miejsce –     Wiktoria Moskal, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu

Ochrona przyrody:

 • Wiek:  6-7  lat

 I miejsce –    Kajetan Lisicki , Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu

II  miejsce –     Magdalena Bitkowska, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Płocku

III miejsce –     Milena Dybikowska, Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu

 • Wiek 8-9  lat

I miejsce –     Dorota wiśniewska, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gójsku

II  miejsce –     Pola Markowska, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Płocku

III miejsce –     Zuzanna Okonkowska, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gójsku

 • Wiek 10-11 lat

I miejsce –     Jakub Kłobukowski, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gójsku

II  miejsce –     nie przyznano

III miejsce –     Julia Wieczorek, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gójsku

 • Wiek 12-13 lat

I miejsce –     Emilia Klat, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Płocku

II  miejsce –    Dawid Wierzchowski, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gójsku

II miejsce – Joanna Szymańska, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Płocku

III miejsce –     Klaudia Ryczko, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Płocku

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY !

 

Organizacja konkursu „Barwy natury barwy wsi. Ochrona rodzimych gatunków roślin w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 10 350,00 zł.