Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Konkurs poetycki

 

Zapraszamy Państwa do udziału w Wojewódzkim Konkursie Poetyckim im. Stefana Gołębiowskiego.

Konkurs po raz pierwszy odbył się w 1996r. Tegoroczna edycja będzie już XXII. Honorowy patronat nad projektem objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

Inicjatywa adresowana jest do dzieci i młodzieży mieszkających lub uczących się w województwie mazowieckim, tj. uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych, studentów oraz pozostałych młodych ludzi do lat 30. Jej celem jest ukazanie unikalnych walorów twórczości Stefana Gołębiowskiego – poety, literata, tłumacza dzieł Horacego, promocja amatorskiej ekspresji artystycznej oraz krzewienie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu.

By wziąć udział w rywalizacji należy do 31 października 2017 (liczy się data stempla pocztowego) przesłać od 3 do 5 wierszy swojego autorstwa na adres: 

Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

ul. Stary Rynek 19 

 09 – 320 Bieżuń

 z dopiskiem: „Konkurs Poezji – Kategoria …”(należy wpisać odpowiednią do swojego wieku. Kategoria I: 6-12 lat; Kategoria II: 13-30 lat). Tematyka prac jest dowolna.

Więcej informacji znajdą Państwo w załącznikach.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

Pismo przewodnie