Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Konkurs plastyczny

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

pt. „Barwy natury, barwy wsi.

Ochrona rodzimych gatunków roślin w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

 

Mazowsze to niezwykle malownicza, piękna i fascynująca kraina. To niebywałe bogactwo fauny i flory. Obserwować je można odwiedzając sierpecki skansen, gdzie przyroda jest dostępna na wyciągnięcie ręki. Tu, pośród nieskażonej natury, można przyjrzeć się życiu ptaków i zwierząt, ale także zatrzymać się choćby na chwilę nad, jakże często pomijanymi w codziennym życiu, zagadnieniami związanymi z ochroną przyrody. Bo natura to nasze wspólne dobro, nasz skarb. 

A jakie kolory ma natura? Jakie barwy towarzyszą pejzażom mazowieckiej wsi, które można obserwować zwiedzając sierpecki skansen? Odpowiedzi na te pytania można będzie udzielić wykonując pracę plastyczną w konkursie pt. „Barwy natury, barwy wsi. Ochrona rodzimych gatunków roślin w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”. Konkurs dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie netto 11 520,00 zł. Całkowita pula pieniężna przeznaczona na nagrody dla laureatów wyniesie 12 800 zł. Rywalizacja skierowana jest do dzieci w wieku 6 – 13 lat – wychowanków szkół podstawowych, ośrodków szkolno – wychowawczych, domów i centrów kultury  regionu Mazowsza. Konkurs odbędzie się na terenie ekspozycji muzealnej (skansen) w dniu 9.06.2017 r., a materiały plastyczne zapewni Muzeum. Wstęp na teren skansenu jest odpłatny zgodnie z obowiązującym cennikiem. Podzieleni na grupy uczestnicy wraz z koordynatorami muzealnymi udadzą się do sal edukacyjnych, gdzie  wykonają prace plastyczne przy pomocy kredek lub pasteli w jednej z dwóch kategorii tematycznych: pejzaż przedstawiający wybrany fragment ekspozycji MWM w Sierpcu ze szczególnym uwzględnieniem ekspozycji przyrodniczej lub zagadnienia związane z ochroną środowiska. Zabytkowe obiekty wraz z ich bezpośrednim otoczeniem obejmującym przydomowe ogródki, sady,  pola i klomby – oto krajobraz dawnej mazowieckiej wsi.

Idea konkursu motywuje do przemyśleń na temat roli przyrody w życiu człowieka oraz możliwości jej ochrony, uczy szacunku do niej. Celem nadrzędnym konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody, a także upowszechnianie wiedzy przyrodniczej i zagadnień związanych z ochroną środowiska poprzez obserwację i wykonywanie pracy plastycznej. Udział w konkursie pozytywnie wpłynie na rozwijanie wrażliwości ekologicznej wśród najmłodszych, kształtowanie ich poczucia integracji ze środowiskiem, a także wyzwalanie pozytywnego stosunku do świata przyrody. Samodzielne wykonanie pracy plastycznej korzystnie wpłynie na rozwój zmysłu spostrzegawczości oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez odkrywanie uroków sierpeckiego skansenu – jego malowniczych pejzaży i bogatej flory. Dzieci nauczą się także poprawnych zasad rywalizacji, a także udoskonalą i zweryfikują swoje umiejętności plastyczne.

Aby wziąć udział w rywalizacji wystarczy zgłosić placówkę oraz liczbę uczestników telefonicznie (tel. 275 28 83, wewn. 53, 36 lub 37) lub mailowo (e-mail: rezerwacje@mwmskansen.pl) do dnia 7.06.2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 9.06.2017 r. Laureaci otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Na uwagę zasługuje imponująca pula nagród – regulamin  konkursu zakłada przyznanie aż 48 nagród rzeczowych w postaci sprzętu RTV oraz  komputerowego.

Nie ulega wątpliwości, że proces uczenia się osiąga najlepsze rezultaty  poprzez odkrywanie, przeżywanie i działanie. Udział w konkursie to pouczająca i warta uwagi propozycja, która dodatkowo stwarza szansę na wygranie cennych nagród. Jest także doskonałym pomysłem na wycieczkę integracyjną, poznawanie przyrody i zasad jej ochrony. Jedynym kosztem, który trzeba ponieść jest  bilet wstępu na teren skansenu. W cenę biletu wliczone są materiały plastyczne niezbędne do wykonania pracy konkursowej oraz zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem. Serdecznie zachęcamy do udziału. Niech naszą dewizą będą słowa Jana Amosa Komeńskiego: „Trzeba ludzi uczyć w granicach możliwie najszerszych, nie z książek czerpać mądrość, ale z nieba, z ziemi, z dębów”.

Regulamin konkursu 

 

 

Organizacja konkursu „Barwy natury barwy wsi. Ochrona rodzimych gatunków roślin w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 11 520,00 zł. brutto.