Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Konkurs na Marzannę

Wiosna tuż, tuż… Czas zatem rozprawić się z Marzanną i pożegnać zimę w pięknym stylu. Z tej okazji Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu organizuje konkurs na “NAJCIEKAWSZĄ MARZANNĘ”, czyli kukłę wykonaną głównie ze słomy i gałganków.

Marzanna zwana dawniej także Śmiercią czy Śmiercichą uosabiała nie tylko zimę, ale też choroby i śmierć, które były z tą porą roku silnie związane. Symbolizowała wszelkie zło i nieszczęścia. Sama nazwa „Marzanna” wywodzi się przypuszczalnie od słów „mara”, „zmora”, co oznacza śmierć, zjawę senną. Dziś, szczególnie w miastach, Marzanna kojarzy się zwykle z obchodami pierwszego dnia wiosny i szkolnym dniem wagarowicza. Kukłę symbolizującą zimę znają wszyscy. Jednak prawdopodobnie niewiele osób zdaje sobie sprawę, że ta pozornie niewinna zabawa miała kiedyś swój szczególny sens i głębokie znaczenie. Topienie Marzanny jest staropolskim zwyczajem związanym z pierwszym dniem wiosny. Ceremonia  ta według dawnych zwyczajów ma spowodować odejście zimy, a zarazem przebudzenie przyrody do życia. Topienie Marzanny  symbolizuje także wszelki urodzaj związany z uprawą roślin i pomyślność w hodowli zwierząt.

Organizowany przez MWM w Sierpcu konkurs na “Najciekawszą Marzannę” stanowi kontynuację dawnego zwyczaju topienia Marzanny. Jest to propozycja adresowana do dzieci i młodzieży – grup przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych, a także wychowanków placówek edukacyjnych i kulturalnych. Grupa zgłaszająca pracę do konkursu powinna liczyć co najmniej 3 osoby. Głównym założeniem konkursowym jest wykonanie Marzanny – kukły będącej personifikacją zimy. Zgodnie z regulaminem prace powinny nawiązywać do zmiany pór roku – odejścia zimy i nadejścia wiosny oraz uosabiać nieszczęścia, choroby, czy też zmartwienia nękające ludzi w okresie zimowym. Elementy zdobnicze mogą symbolizować czasy współczesne (np. złe oceny otrzymywane przez uczniów w okresie zimowym). Technika wykonania prac jest dowolna, a wszystkie pomysły mile widziane. Poszczególne części kukły muszą być odpowiednio połączone w celu uniknięcia rozpadu pracy. Prezentacja wszystkich zgłoszonych do konkursu Marzann odbędzie się w dniu 21 marca 2014 r. w ramach imprezy “Powitanie wiosny w skansenie”. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży   polską tradycją ludową, przybliżenie zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy oraz rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej.


Pracę należy dostarczyć na teren skansenu w dniu imprezy „Powitanie wiosny  w skansenie” – 21 marca 2014 r. w godz. 9.00 – 10.00,  po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa. Na wykonawców najciekawszych Marzann czekają nagrody!

Regulamin konkursu