Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
“Tabu w muzeum”

5 i 6 października 2017

Co roku w październiku Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zaprasza przedstawicieli ośrodków uniwersyteckich, muzealników, badaczy, archeologów, kolekcjonerów i pasjonatów muzealnictwa z całego kraju do udziału w konferencjach naukowych. Ich tematyka bywa różna, jednak zawsze skupione są na problemach i wyzwaniach, przed którymi staje współczesne muzeum. Jak tworzyć treści ekspozycji by były one interesujące dla współczesnego odbiorcy w każdym wieku, przy okazji unikając nadmiernego dydaktyzmu? Jak poprzez przedmiot opowiadać o emocjach, myślach i światopoglądzie przestrzeni czasowej oraz fizycznej, z którymi jest on związany? Jakie powinno być muzeum w epoce cyfrowej? – na te i na wiele innych pytań starają się odpowiadać uczestnicy obrad.

Organizowana w dniach 5–6 października 2017 Ogólnopolska Konferencja Naukowa będzie nosiła tytuł „Tabu w muzeum. Trudne tematy w muzealnej codzienności”. Skierowana jest ona do przedstawicieli nauk humanistycznych, muzeów i ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Podczas dwóch dni obrad nakreślone zostaną najważniejsze problemy na jakie natrafiają muzealnicy w swojej codziennej pracy związanej z badaniami terenowymi, organizacją wystaw, upowszechnianiem, jak również gromadzeniem zbiorów. Uczestnicy poszukiwać będą wspólnie ich rozwiązań i metod ekspozycyjnych pozwalających w sposób możliwie jak najdelikatniejszy podejmować tematy niełatwe, wstydliwe i zwykle pomijane w dialogu z odbiorcą wystawy. Podjęta zostanie również kwestia tego co wypada ukazywać w muzeum i jakie wymagania stają przed placówką muzealną w dobie powszechnej wulgaryzacji przestrzeni dialogu publicznego. Obrady staną się również okazją do rozmowy i wymiany doświadczeń.

Komitet naukowy konferencji tworzą dr hab. Katarzyna Barańska (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński) i mgr Jan Rzeszotarski (Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu). Już teraz serdecznie zachęcamy do udziału w posiedzeniach i dyskusji.

Program Konferencji:

CZWARTEK – 5 października 

09.00   Rejestracja.

10.00   Inauguracja, mgr Jan Rzeszotarski dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

10.20   Tabu i muzeum. Uwagi wprowadzające, dr hab. Katarzyna Barańska (Uniwersytet Jagielloński).

10.40   Tabu w muzeum i tabu z muzeum. Prywatne placówki muzealne jako „Muzea ciszy”?, mgr Małgorzata Jaszczołt (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

11.00   Muzea prywatne jako tabu społeczne, mgr Longin Graczyk  (Fundacja Ari Ari- Ośrodek Badań Kulturowych).

 

11.20   Przerwa kawowa

 

12.00   Wystawy muzealników- wystawy publiczności, mgr Bożena Pysiewicz (Muzeum Narodowe w Warszawie)

12.20   Tabu jako (nie) potrzebny element działań archeologicznych, Marta Bloch-Pogodzińska (Uniwersytet Gdański), mgr Paweł Pogodziński (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku)

12.40   Przychodzi Baba do skansenu…, mgr Robert Rumiński (Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu)

13.00   Dyskusja/zakończenie I części obrad.

 

13.30   Obiad.

 

14.30   Bieda z biedą- o tabuizacji nędzy i zjawisk pochodnych w przestrzeni skansenowskiej,  dr Damian Kasprzyk (Uniwersytet Łódzki).

14.50   Obraz, pamięć, genocyd. Narracja zagłady na przykładzie Muzeum Ludobójstwa Ormian w Erywaniu (Armenia)”, dr hab. Adam Pomieciński (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

15.10   Prezentacja kultur etnicznych w muzeach, dr Karolina Radłowska (Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej)

 

15.20   Dyskusja.

 

16.00 Zwiedzanie muzeum.

 

18.00   Kolacja.

 

PIĄTEK – 6 października

 

10.00   Pomiędzy misją instytucji muzealnej a działaniem, mgr Katarzyna Zięba (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius)

10.20   Tematy tabu czy tematy chwytliwe? Doświadczenia ze szkoleń w Muzeum Narodowym w Krakowie, mgr Filip Skowron (Muzeum Narodowe w Krakowie)

 

10.40   Przerwa kawowa

 

11.10   Muzeum zawsze będzie w tyle- odsłona pierwsza,  mgr Magdalena Łuków vel Broniszewska (Muzeum Śląskie w Katowicach)

11.30   Zwierzęta w muzeum, mgr Patrycja Chlebus-Grudzień (Uniwersytet Jagielloński)

 

11.50   Dyskusja i zakończenie obrad.

 

12.30   Obiad.