Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Konferencja naukowa

Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

zaprasza do  udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

pt.: Nowe spojrzenie na postać Andrzeja Zamoyskiego

– w trzechsetną rocznicę urodzin kanclerza wielkiego koronnego”

 

Komitet organizacyjny:

Jan Rzeszotarski – dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Andrzej Szymański – burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń

Leszek Zygner –prof. nadzw.dr hab. Leszek Zygner – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

Jerzy Piotrowski – kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Rafał Borkowski – doktorant na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Izabela Kubińska – sekretarz konferencji

Miejsce i termin konferencji:

Obrady odbędą się w dniu 24.04.2017 roku w Sali Wystaw Czasowych Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Organizator:

Organizatorem konferencji jest Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Cel konferencji: Kanclerz wielki koronny Andrzej Hieronim Franciszek Zamoyski, h. Jelita (1717-1792), zapisał bogatą kartę w dziejach Rzeczypospolitej zarówno, jako patriota, magnat posiadający znaczny majątek, pisarz, reformator, oraz nietuzinkowy polityk. Żył w okresie wielkich wstrząsów politycznych i gospodarczych, jakie nawiedziły Rzeczpospolitą w XVIII wieku, nigdy nie pozostając wobec nich biernym. Był jednym z przywódców obozu Familii, w 1776 roku złożył w Sejmie projekt nowego prawa, który w rzeczywistości zawierało koncepcję gruntownej naprawy państwa. W toku swego życia angażował się również w sprawy włościan, starając się poprawić poziom życia swych poddanych, w tym również mieszkańców dóbr bieżuńskich. Jego wkład w sprawy państwowe stanowi bogate, ważne i niezwykle interesujące źródło wiedzy o XVIII‑wiecznej Polsce. Przypadająca w 2017 roku 300. rocznica urodzin Andrzeja Zamoyskiego stanowi doskonałą okazję do podjęcia szerszej dyskusji nad wydarzeniami historycznymi, w których uczestniczył i które z wielkim zaangażowaniem kreował. Po dziś dzień wiele kwestii związanych z jego osobą wymaga głębszej analizy lub powtórnego zbadania przez nowe pokolenie historyków.

Celem konferencji jest przedstawienie zróżnicowanych perspektyw oraz wyników badań nad postacią kanclerza wielkiego koronnego Andrzeja Zamoyskiego. Z uwagi na jego bogaty życiorys organizatorzy w toku obrad chcieliby poruszyć również kwestie związane nie tylko z samą postacią kanclerza, ale również jego najbliższego otoczenia – rodziny, przyjaciół i współpracowników. Wiele z tych osób posiadało znaczne wpływy i majątki w Rzeczpospolitej lub pięło się wówczas po szczeblach drabiny kariery.

Nie bez znaczenia dla wszystkich zainteresowanych przedmiotem konferencji powinien być fakt, iż jest ona organizowana w Bieżuniu, mieście które w XVIII wieku należało do rodu Zamoyskich, a tamtejszy dwór stanowił miejsce pracy jak i odpoczynku dla kanclerza i jego najbliższych.

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. “Nowe spojrzenie na postać Andrzeja Zamoyskiego – w trzechsetną rocznicę urodzin kanclerza wielkiego koronnego”

09:30  Rejestracja

10: 00    Powitanie gości, mgr Jan Rzeszotarski dyrektor Muzeum Wsi

Mazowieckiej w Sierpcu.

10:20 mgr Andrzej Szymański, Postać Andrzeja Zamoyskiego na tle jego czasów.

10:40 mgr Jerzy Piotrowski, Próby reform włościańskich w Polsce w XVIII w.

na przykładzie oczynszowania w dobrach Andrzeja Zamoyskiego.

 

11:00 dr nauk wet. Waldemar Krzyżewski, Opinia George Burnetta o oczynszowaniu chłopów przez Andrzeja Zamoyskiego.

11:20     dr Piotr A. Stasiak, Kanclerz wielki koronny Andrzej Heronim

Zamoyski – właściciel dóbr kutnowskich i twórca podwalin nowożytnego Kutna.

11:40     Dyskusja i przerwa kawowa.

12:00     mgr Marcin Jabłoński, Przywileje lokacyjne Bieżunia i Żuromina z

13 lutego 1767 r.

12:20     mgr Dominika Lipska, Żona dwóch Ordynatów – Konstancja z

Czartoryskich Zamoyska.

12:40     mgr Wojciech Jerzy Górczyk, Biskup kamieniecki Adam Stanisław

Krasiński (1714 1800). Szkic do studium biograficznego.

13:00     mgr Rafał Borowski, Ojciec, przyjaciel, nauczyciel – kim dla

Józefa Wybickiego był Andrzej Zamoyski.

13:20     mgr Piotr Czyż, Od Augusta do Augusta – zarys historii rodu

Zamoyskich z Włodawy.

13:40    Dyskusja i podsumowanie.

14:00     Zwiedzanie muzeum i ruin Pałacu Zamoyskich w Bieżuniu.

               

Prowadzący: prof. nadzw.dr hab. Leszek Zygner – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

Współorganizatorzy:

Urząd Miasta i Gminy Bieżuń,

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie.

Partnerzy:

Cedrob S.A.,

Gabinet Weterynaryjny Henryk Grześkiewicz, Ferma Drobiu Anna i Krzysztof Dudkiewicz, Koło Łowieckie “Łabędź”, Złota Kurka Sp. z o.o.

Patroni medialni:

Reduta. Ciechanowskie pismo Historyczne, Kurier Żuromiński, Tygodnik Ciechanowski, Radio7.