Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Konferencja naukowa

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza na konferencję naukową pt. „Realizacja i pielęgnacja ogrodów i miejskich terenów zieleni”. Odbędzie się ona w dniu 16 kwietnia 2015r. w sali konferencyjnej skansenu i poświęcona będzie szeroko pojętej tematyce ogrodniczej i ekologicznej. Celem spotkania jest przybliżenie problemów, z jakimi boryka się obecnie ogrodnictwo – od planowania przestrzeni urbanistycznej, przez komponowanie terenów zielonych, po pozyskiwanie funduszy na ich realizację. Prelegenci przedstawią efekty swojej pracy i podzielą się własnymi doświadczeniami we współpracy z samorządami. Zaprezentowane zostaną najnowsze dokonania w dziedzinie tworzenia założeń parkowych, pomysły na to, w jaki sposób najefektywniej wykorzystywać przestrzeń i wzajemne oddziaływania rozmaitych gatunków roślin. Wśród podejmowanych tematów znajdzie się także miejsce na pokazanie subtelnych zależności między człowiekiem i otaczającą go przyrodą. Zamierzeniem organizatorów jest też uwrażliwienie na potrzebę ochrony rodzimych odmian drzew i krzewów, a także przywracania tych starych, coraz rzadziej spotykanych. Po części panelowej nastąpi wystawa maszyn i sprzętu ogrodniczego. Uczestnicy wydarzenia wezmą również udział w warsztatach, podczas których poznają nowoczesne techniki pielęgnacji i zabezpieczania roślin przed szkodliwymi czynnikami.

W programie zaplanowano także zwiedzanie parku dworskiego po zakończonej rewitalizacji oraz parku krajobrazowego przy dworze z Uniszek Zawadzkich. Obrady zakończy dyskusja poświęcona roli terenów zielonych w tworzeniu przestrzeni muzealnej.

W programie:

  • Godz. 10.00 – inauguracja konferencji – Dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Jan Rzeszotarski
  • Godz. 10.30–13.00 – panel wykładowy:

-        Drzewa w otoczeniu człowieka – jak zapewnić im długi i bezpieczny rozwój – dr inż. Marzena Suchocka, Katedra Architektury Krajobrazu WOBiAK SGGW w Warszawie

-        Miejsce i rola terenów zieleni w miastach –dr inż. Kinga Kimic, Katedra Architektury Krajobrazu WOBiAK SGGW w Warszawie

-        Możliwości dofinansowania działań proekologicznych z WFOŚiGW w Warszawie – mgr Michał Kuliński, WFOŚiGW w Warszawie

-        Nowe trendy w ogrodnictwie – inż. Paweł Przywózki, Manager ds., sprzedaży maszyn profesjonalnych

-        Dobór odpowiednich narzędzi i maszyn do pielęgnacji ogrodów przydomowych – mgr inż. Krzysztof Czyzyk

-        Realizacja parku krajobrazowego Uniszki Zawadzkie na terenie MWM w Sierpcu – mgr inż. Piotr Rzeszotarski, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

  • Godz. 13.00–14.00 – warsztaty i pokazy sprzętu ogrodniczego
  • Godz. 14.00–16.00 – zwiedzanie terenów zieleni na terenie skansenu
  • Godz. 16.00 – dyskusja

Serdecznie zapraszamy.

Organizacja konferencji pt. “„Realizacja i pielęgnacja parków, ogrodów i miejskich terenów zieleni”dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie” w formie dotacji w kwocie 17 000, 00.