Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Gwiazdkowy upominek

 Album Cztery Pory Roku Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu stanowi zaproszenie w niezwykłą podróż przez czas i przestrzeń, do świata, który zdawać by się mogło, już dawno przeminął. Przeglądając kolejne strony przypatrujemy się życiu zaklętemu w każdym elemencie odtworzonej tu wsi rzędówki. Jest to obraz bardzo realny, bez zbędnych detali i upiększeń. Zobrazowana tu została bogata obrzędowość wsi mazowieckiej. Widać jak zmieniał się wygląd izb wraz z następowaniem po sobie kolejnych pór roku. Mamy szansę przeżyć cały roczny cykl – od wiosennych prac polowych, przygotowań do Wielkanocy, przez żniwa i wykopki po zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia.

Rozpoczynają go zapierające dech w piersiach zdjęcia Muzeum z lotu ptaka. Dają one szansę poznania Muzeum z zupełnie innej perspektywy.

Książka stanowi wspaniałą pamiątkę pobytu w Muzeum, która z stanowić będzie ozdobę domowej biblioteki. Jest z pewnością doskonałym pomysłem na prezent.

Cena 40 zł

 

 

Pięknie ilustrowany Kalendarz na 2013 rok może być świetną pamiątką pobytu w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i niepowtarzalnym prezentem dla bliskich.

Tytuł kalendarza, „Zatrzymane chwile” jest nieprzypadkowy. Każde ze zdjęć wypełniających kolejne karty ukazuje cząstkę życia uchwyconą w oku obiektywu, ulotny fragment niezwykłego, nieistniejącego już  świata.

W kalendarzu zostały wyróżnione najważniejsze wydarzenia muzealne w 2013 roku. Ostatnia strona zawiera informacje na temat ekspozycji muzealnej, wystaw stałych, oferty edukacyjnej i imprez organizowanych w skansenie.

Kalendarz ten będzie wyjątkową ozdobą każdego wnętrza stanowiąc oddech świata istniejącego juz tylko w pamięci.

Cena 28 zł

 

Wydawnictwa można nabyć w kasie skansenu od ulicy Narutowicza, w ratuszu,  w Muzeum w Bieżuniu lub zamawiając przez internet.