Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Konferencja

 

 

 

Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

pt.: „Miasta i miasteczka mazowieckie”

 

 

Komitet organizacyjny:

Jan Rzeszotarski – dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Jerzy Piotrowski – kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Rafał Borkowski – sekretarz – doktorant Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Miejsce konferencji i termin:

Obrady odbędą się w dniu 21.04.2016 roku w Sali Wystaw Czasowych Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Organizator:

Organizatorem konferencji jest Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Cel konferencji: przedstawienie zróżnicowanych perspektyw w badaniach nad historią małych miast mazowieckich od średniowiecza do czasów współczesnych. Wśród zagadnień wartych podjęcia znajduje się szereg kwestii z zakresu kultury materialnej, duchowej, umysłowej, mentalności i obyczajowości, m.in.: rozwój gospodarczy i urbanistyczny, życie codzienne mieszkańców miast, formy wypoczynku i rozrywki, pozycja mniejszości narodowych i gmin wyznaniowych, miasta i ich znaczenie w okresie zawieruchy wojennej, mieszczanie jako ludzie sztuki i nauki.

Z uwagi, że w przypadku Mazowsza, stanowiącego bardo zróżnicowany region, szczególne miejsce w badaniach powinny zająć kwestie dotyczące życia codziennego jego mieszkańców. Inna istotna kwestia to relacje magistrat – władze zaborcze, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w postaci przyjęcia nowego prawa i podporządkowania polityce centralnej nowych władz. Nie mniej ważnym zagadnieniem w podjętej problematyce jest interdyscyplinarność warsztatu badawczego oraz umiejętność docierania, identyfikowania i stawiania pytań przekazom źródłowym odzwierciedlającym różnorodne aspekty miejskiej codzienności.

Podjęcie badań oraz rozważań we wskazanych obszarach jest niezwykle istotne dla pełnego i wielowymiarowego poznania badanego problemu i bez wątpienia będzie miało wpływ na zmianę bądź przeformułowanie sądów i opinii istniejących w literaturze na jego temat.

Kontakt:

 Muzeum Małego Miasta Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej

ul. Stary Rynek 19

09 – 320 Bieżuń

tel./fax. 23 657 80 45

strona internetowa: http://www.mwmskansen.pl  

e-mail:  muzeum_biezun @op.pl

Jerzy Piotrowski – tel.  23 657 80 45, 603 712 173

Rafał Borkowski – tel. 693 481 537; ja1014@wp.pl